Privacy verklaring &Xaar

Privacyverklaring &Xaar

&Xaar, Gevestigd aan Hellenbroeckstraat 3, 2471 AH Zwammerdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring staat.

Contactgegevens

Hellenbroeckstraat 3, 2471 AH Zwammerdam

Toepasselijkheid

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier, contactformulier die er plaatst worden. Ik hecht groot belang aan de privacy van mijn bezoekers en daarom ga ik in meest mogelijke zorgvuldigheid om met het behandelen en beschermen van alle persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

&Xaar is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

&Xaar verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Bedrijfsnaam zoals ingeschreven bij de KVK (bij een eventuele samenwerking)

Voor- en achternaam

Telefoonnummer (bij een eventuele samenwerking)

E-mailadres

Adresgegevens (bij een eventuele samenwerking of als u een winactie gewonnen heeft)

BTW nummer (bij een eventuele samenwerking)

Zakelijk rekeningnummer (bij een eventuele samenwerking)

KvK nummer (bij een eventuele samenwerking)

IP-adres

Gegevens over uw activiteiten op onze website

De voor u in opdracht gemaakte foto’s

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Door akkoord te gaan met deze privacy verklaring geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn.

Indien u ons geen expliciete toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming hebt ingetrokken, kan op de verwerking van uw persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval zonder uw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of wordt, dan wel noodzakelijke voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van &Xaar. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.

&Xaar verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief (die nog gaat komen!)
  • U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren

&Xaar verwerkt ook persoonsgegevens wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

&Xaar neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

&Xaar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia: 7 jaar > wettelijke verplichting

E-mailadres: levenslang > tenzij anders overeengekomen bewaren wij uw e-mailadres levenslang voor het geval er correspondentie omtrent het gefotografeerde beeldmateriaal benodigd is

Gegevens voor de nieuwsbrief: wij bewaren uw gegevens tot u zich afmeldt voor de nieuwsbrief

Gegevens over uw activiteiten op onze website > Bewaartermijn: levenslang > Reden: Google Analytics en Facebook Pixel verzamelen deze gegevens en slaan deze op, zodat wij de website kunnen blijven verbeteren

Foto’s: levenslang > tenzij anders overeen gekomen bewaren wij foto’s in opdracht van u gemaakt levenslang op extra beveiligde harde schijven in het bezit van &Xaar

Verstrekking met derden

&Xaar verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Commerciële doeleinden

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om je nader te informeren over feedback om mijn blog te kunnen blijven verbeteren.  U zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres. Als u dit niet wilt, dan kunt u dit eenvoudig aangeven door niet te antwoorden op de ontvangen email.

Uw persoonsgegevens worden door ons ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar.

Je gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij maken gebruik van de navolgende cookies:

Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.

Tracking cookies: wij plaatsen cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Facebookpixel: op deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Facebook, als deel van de “Analytics”-dienst. &Xaar gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruik wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Facebookpixel op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van je nodig hebben voor gebruik van Facebookpixel.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door &Xaar en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen xaarwereld@gmail.com.

&Xaar wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om, indien noodzakelijk, een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/…/cont…/contact-us

Contact

&Xaar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem contact me ons op of via enxaaar@gmail.com

Postadres: Hellenbroeckstraat 3, 2471 AH Zwammerdam

Vestigingsadres: Hellenbroeckstraat 3, 2471 AH

Inschrijvingsnummer KvK: 69255393

Telefoon: +31 6 19 18 88 15

E-mailadres: enxaaar@gmail.com

Zwammerdam, 31-10-2018